Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2017, št. 7, september 2017 : 10-18

(28. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Barbara LAMPIČ

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
barbara.lampic@ff.uni-lj.si

Mojca FOŠKI

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
mojca.foski@fgg.uni‑lj.si

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
alma.zavodnik-lamovsek@fgg.uni-lj.si

Blaž BARBORIČ

Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija
blaz.barboric@gis.si

Dejan CIGALE

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
dejan.cigale@ff.uni-lj.si

Simon KUŠAR

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
simon.kusar@ff.uni-lj.si

Gašper MRAK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
gasper.mrak@fgg.uni-lj.si

Irma POTOČNIK SLAVIČ

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
irma.potocnik.slavic@ff.uni-lj.si

Dalibor RADOVAN

Geodetski inštitut Slovenije, Ljubljana, Slovenija
dalibor.radovan@gis.si

 

Naslov članka

Evidentiranje in analiza funkcionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije

 

Povzetek

Število in površina evidentiranih funkcionalno degradiranih območij (v nadaljevanju: FDO) opozarjata na razsežnost neustreznega načrtovanja in neracionalnega ravnanja s prostorom v Sloveniji. Vzpostavitev prve evidence FDO postavlja temelje za nadaljnje razprave in bolj usmerjeno spremljanje pojava ter ustrezen odziv na vseh prostorskih ravneh, pomeni pa tudi prvi korak pri celovitem ravnanju in upravljanju FDO. Leta 2016 smo v sedmih slovenskih statističnih regijah evidentirali skupaj 444 FDO s skupno površino 1.696,2 ha, pri čemer je bilo največ evidentiranih območij industrijskih in obrtnih dejavnosti. Prisotnost degradiranih območij opredeljujemo kot negativen prostorski pojav, zato sta njihova sanacija in prenova prednostni usmeritvi za trajnostni prostorski razvoj poselitve, ki se pomembno povezujeta z drugimi razvojnimi prioritetami, in sicer z ohranjanjem kmetijskih in gozdnih zemljišč ter ohranjanjem obstoječega obsega pozidave.

 

Ključne besede

funkcionalno degradirana območja, nacionalna evidenca, definicija in tipologija, analiza podatkov, trajnostni prostorski razvoj, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top