Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2017, št. 7, september 2017 : 123-131

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Gašper BOKAL


gasper.bokal@gmail.com

Anet GOLJEVŠČEK


anet.goljevscek@gmail.com

Nela HALILOVIĆ


nela_halilovic@yahoo.com

Tadej KOZAR


tadej.kozar@gmail.com

Katarina KRESNIK


kresnik.katarina@gmail.com

Petra PEČAN


petra.pecan@gmail.com

Simon SEKEREŠ


sekeres3@gmail.com

Matic VEHOVEC


maticveho@gmail.com

 

Naslov članka

Pristop k načrtovanju zelene infrastrukture na lokalni ravni – primer občine Miren-Kostanjevica

 

Povzetek

V pričujočem članku avtorji povzemamo glavne rezultate projekta »Načrtovanje in pilotni ukrepi zelene infrastrukture ob reki Vipavi v občini Miren-Kostanjevica«. Namen projekta sta bila oblikovanje in izvedba celostnega in inovativnega pristopa k načrtovanju zelene infrastrukture ob reki Vipavi na območju občine Miren-Kostanjevica, ki bi sčasoma lahko bil uporabljen za celotno porečje reke Vipave. Projekt je bil izveden v okviru interdisciplinarne projektne skupine, ki je vključevala študente in profesorje geografije, krajinske arhitekture in arhitekture, predstavnike občine in gospodarsko družbo. V prvi fazi projekta je bila izvedena temeljita geografska analiza reke in obrečnega prostora v občini skupaj s pregledom obstoječega gradiva (obstoječi prostorski načrti, občinski dokumenti, spletni viri, že izdelana študentska dela). To nam je omogočalo, da smo na podlagi številnih izbranih kriterijev izbrali tri lokacije, za katere so bile pripravljene idejne zasnove. Predlagane rešitve optimalno izkoriščajo prostorske danosti izbranih lokacij in se kar najbolj harmonično vključujejo v naravno okolje.

 

Ključne besede

prostorsko načrtovanje, zelena infrastruktura, trajnostni prostorski razvoj, občina Miren-Kostanjevica, reka Vipava

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top