Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2017, št. 7, september 2017 : 90-94

(28. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aleš MLAKAR

Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s. p.,
ales.mlakar@siol.com

Matej KUČINA

Bruto, krajinska arhitektura d. o. o., Galičeva ulica 30
matej.kucina @bruto.si

Damjan BRADAČ

Elea iC d. o. o.
damjan.bradac@elea.si

 

Naslov članka

Prenova širšega območja Blejskega gradu in grajske pristave

 

Povzetek

Prispevek predstavlja strokovno podlago za širše območje Blejskega gradu in grajske pristave. Strokovna podlaga v metodološkem in postopkovnem smislu združuje podrobnejše prostorsko načrtovanje, konservatorsko prenovo in ocenjevanje vplivov na kulturno dediščino. Za celotno obravnavano območje je pripravljena analiza po posameznih plasteh, posamezni ključni objekti/ureditve so projektno obdelani, predlog ureditve je podan v natančnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta. Zasnova prostorske ureditve temelji na oblikovanju celovite prostorske poteze, vzdolž katere se nizajo programska jedra. Predlagana zasnova podpira koncept celovito zastavljenega projekta prenove/razvoja obravnavanega območja z jasno postavljeni cilji, fokusirano investicijsko namero, prepoznano širšo družbeno potrebo/koristjo ter realnim terminskim in finančnim planom izvedbe.

 

Ključne besede

Blejski grad, grajska pristava, prenova, kulturna dediščina

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top