Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2017, št. 7, september 2017 : 74-78

(28. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Luka IVANIČ

Ministrstvo za okolje in prostor, Služba za sistem okolja in prostora
luka.ivanic@gov.si

Jernej ČERVEK

Ministrstvo za okolje in prostor, Služba za sistem okolja in prostora
jernej.cervek@gov.si

 

Naslov članka

Prenovljen zakon o urejanju prostora z vidika prenove mest in urbanih naselij

 

Povzetek

V prispevku je predstavljena prenova v prenovljenem zakonu o urejanju prostora. Pri prenovi izhajamo iz stališča, da je prostor omejenega dobrina, zato z njim ravnamo spoštljivo in ga varujemo. Zaradi različnih razlogov, ekonomskih, pravnih ali drugih, prihaja do različnih stopenj razvrednotenja prostora, predvsem v mestih in drugih urbanih naseljih, kar vodi v nove širitve naselij. Predstavljeni so obstoječi trenutno veljavni prostorski dokumenti v Sloveniji in drugih evropskih državah – Nemčiji, Avstriji, Švici in Veliki Britaniji (Angliji in Walesu). Na podlagi stanja v prostoru, obstoječe prostorske zakonodaje ter izhajajoč iz pobud javnosti, primerljive tuje zakonodaje in dobrih praks se prenova v predlogu zakona o urejanju prostora obravnava kot mešanica uporabe splošnih in posamičnih pravnih aktov, dejanskih ravnanj in drugih ukrepov, ki bodo ustrezali številnim in zelo raznovrstnim okoliščinam, zaradi katerih je prenova potrebna in do katerih lahko pride med njo.

 

Ključne besede

prenova, prostorska zakonodaja, prostorski akti, prostorski ukrepi

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top