Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2014, št. 4, september 2014 : 16-23

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Larisa BROJAN

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
larisa.brojan@fa.uni-lj.si

Andreja BENKO

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
andreja.benko@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Arhitekt in vključevanje uporabnika v proces projektiranja

 

Povzetek

Vloga arhitekta v procesu projektiranja in graditve objekta je kompleksna. V Sloveniji prevladuje gradnja individualnih stanovanjskih stavb, kar pomeni, da arhitekt v večini primerov komunicira neposredno s končnim uporabnikom, ki je pogosto tudi investitor. V prispevku je podrobneje obravnavan odnos do investitorja ter arhitektov odnos do zasnove in izvedbe individualnega projekta. V zadnjem času se v Sloveniji spopadamo tudi z degradacijo poklica arhitekta, čeprav je ta še vedno ključni člen pri projektiranju. Njegove naloge so posredno in neposredno vezane na številna področja. Namen tega prispevka je pokazati, kako pomembna sta odnos in komunikacija med arhitektom in uporabnikom ter kako poteka projektiranje – kako aktivno je sodelovanje med vključenimi akterji. Uporabljena raziskovalna metoda je anketa, v njej pa so sodelovali slovenski arhitekti, vpisani v register pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.

 

Ključne besede

pooblaščeni arhitekt, uporabnik, zasnova, projekt, anketa

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top