Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2014, št. 4, september 2014 : 100-104

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mojca ŠAŠEK DIVJAK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
mojca.sasek@uirs.si

 

Naslov članka

Strateške usmeritve pri trajnostnem razmeščanju proizvodnih dejavnosti

 

Povzetek

S prispevkom želimo opozoriti na pomen načrtovanja v okviru širšega »regionalnega mesta« tudi pri razmeščanju proizvodnih dejavnosti. Če je načrtovalski pristop celosten in upošteva trajnostne vidike s poudarjeno skrbjo za okolje, se območje razvija kot »pametna regija«. Pristop prinaša nove možnosti za razvoj ekonomskih aktivnosti in tudi za stanovanja, delo, rekreacijo, infrastrukturo itd. Lep primer za to sta že uveljavljeni baskovska regija in regija Öresund, bilo pa je tudi nekaj poskusov načrtovanja »regionalnega mesta« za Ljubljano. V sklepu podajamo glavne usmeritve za razmeščanje proizvodnje v širšem mestnem regionalnem prostoru.

 

Ključne besede

razmeščanje proizvodnih dejavnosti, regionalno mesto, trajnosten pristop, policentrični razvoj

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top