Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2014, št. 4, september 2014 : 78-86

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Anita MARKOVIĆ


markovic.anita@gmail.com

Tatjana CAPUDER VIDMAR

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
tatjana.capudervidmar@bf.uni-lj.si

 

Naslov članka

Degradirana območja kot prednostna območja za urejanje mestnega prostora Primer celostne urbanistične zasnove širšega območja ob železniškem muzeju v Ljubljani

 

Povzetek

Prispevek predstavlja idejno urbanistično zasnovo širšega območja železniškega muzeja v Ljubljani, ki je nastala kot magistrsko delo na drugi stopnji magistrskega študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani z naslovom Reurbanizacija degradiranega območja na primeru Železniškega muzeja Slovenskih železnic in industrijske cone ob kamniški progi pod vodstvom mentorice doc. dr. Tatjane Capuder Vidmar. V delu je obravnavana problematika propadanja nekdanjih industrijskih in infrastrukturnih con v Ljubljani. Osrednji del je namenjen širšemu območju ob gorenjski in kamniški progi, ki je trenutno degradirano predvsem na račun opuščenih objektov železniške dejavnosti, zapuščenih industrijskih in drugih proizvodnih objektov ter neurejene prometne infrastrukture, ki vpliva na izoliranost območja in nepovezanost z mestnim središčem (Koželj, 1998). Na podlagi izsledkov analiz je nastala celostna urbanistična zasnova, ki povezuje obstoječo cestno mrežo Bežigrada z obstoječo cestno mrežo Spodnje Šiške. Ureditev zelenih površin daje možnosti za povezavo krajinskega zaledja z mestnim središčem.

 

Ključne besede

degradirana območja, reurbanizacija, poglobitev železnice, urbanistična zasnova, zelene površine

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top