Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2014, št. 4, september 2014 : 63-69

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK

Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana, vodja Odseka za prostorske planske akte
liljana.jankovic@ljubljana.si

Miran GAJŠEK

Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana, vodja Oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana
miran.gajsek@ljubljana.si

 

Naslov članka

Izkušnje in izzivi na področju zemljiške politike: na primeru Mestne občine Ljubljana

 

Povzetek

Zemljiška politika je morda najpomembnejši instrument usmerjanja razvoja poselitve, ki ga v Republiki Sloveniji kljub večdesetletnim strokovnim prizadevanjem še nismo uveljavili. Tudi zadnji poskus ministrstev za infrastrukturo in prostor ter finance skupaj z državno geodetsko upravo spomladi 2014 ni uspel. Očitno je bila osnovni cilj želene uveljavitve nepremičninskega davka samo pridobitev novih proračunskih sredstev. Prostorski načrtovalci smo v nasprotju s tem prepričani, da mora učinkovita nepremičninska zakonodaja temeljiti na celovito urejenih podatkih prostorskega informacijskega sistema, osnovni cilj zakonodaje pa mora biti usmerjanje trajnostnega prostorskega razvoja. Slednje upoštevamo pri spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki so v pripravi. V prispevku so poleg odziva Mestne občine Ljubljana na nepremičninsko zakonodajo v marcu 2014 predstavljeni tudi predlogi zakonodajalcu za pravilnejšo pripravo nepremičninske zakonodaje.

 

Ključne besede

prostorsko in urbanistično načrtovanje, trajnostni prostorski razvoj, prostorski informacijski sistem – PIS, zemljiška politika RS, zemljišča za gradnjo stavb

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top