Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2013, št. 3, september 2013 : 45-52

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Martina TOMŠIČ


martina.tomsic1@guest.arnes.sI

 

Naslov članka

Koper: urbani in krajinski potenciali Alternativna zasnova dolgoročnega prostorskega razvoja mesta Koper

 

Povzetek

Neodgovorno, inkrementalistično in tržnim interesom prepuščeno upravljanje prostora mesta Koper je v zadnjem desetletju močno spremenilo podobo tega mediteranskega kraja; četrtina historičnega jedra je degradirana, z morjem je povezano le še 20 % oboda, zelene površine so skoraj popolnoma izpodrinili trgovski centri in parkirišča … Študija dolgoročnega prostorskega razvoja Kopra zato predstavlja prožen in vključujoč model oblikovanja prepoznavnega univerzitetnega, poslovnega in turističnega središča regije. Ta model odgovarja na realne ekonomske, družbene in kulturne potrebe prebivalstva ter poudarja pomen aktivnega vključevanja krajine v razvoj urbanega sistema (povezava mesta z morjem, širjenje zelenih površin), kot tudi celovito prenovo in regeneracijo degradiranih predelov mesta.

 

Ključne besede

Koper, Bonifika, luka, urbana prenova in regeneracija, krajinski sistemi – morje, zeleni koridor, inkrementalistično upravljanje, ohranjanje mediteranskosti in historičnosti mestnega jedra

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top