Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2013, št. 3, september 2013 : 29-35

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Karin ROŽMAN


karin.rozman@gmail.com

 

Naslov članka

Barve v prostoru in prostorski zakonodaji

 

Povzetek

Današnji čas je čas hitrih sprememb, možnosti velikih premikov in hitre izmenjave informacij, svobode medijev in fascinacije nad podobo, ki nas zasleduje povsod. Želja po atrakciji se je v tem času naselila tudi v prostoru. Tako na eni strani gradnja in kakovost prostora skladno z napredkom raste, na drugi strani pa prostor preplavljajo oblike in podobe, ki niso skladne z zakonitostmi okolja, tradicije in zakonodaje. Močan element, ki zaznamuje podobo prostora, je barva grajenega okolja. Z barvo in s podobo velikih reklamnih panojev tekmujejo pročelja stavb v močno nasičenih tonih, ki so tuje slovenskemu prostoru. Z raziskavo bomo utemeljili pomen in vlogo, ki jo imajo barve za prostor in arhitekturo. Na podlagi pregleda prisotnosti barv skozi čas pri nas in primerjave zakonitosti barvitosti drugih kulturnih okolij bomo analizirali zastopanost barv v prostorski zakonodaji. Pri tem ugotavljamo, da so določila o uporabi barv in materialov oblikovana na podlagi tradicije prostora in da vsebujejo okvire, znotraj katerih mora biti zasnovana barvitost grajenega prostora. Čeprav so po posameznih občinah določila bolj ali manj natančna, uporaba neustreznih barvnih tonov in barvno onesnaževanje ni posledica prostorskih predpisov. Razhajanje med predpisi in stanjem v prostoru kaže, da bo za dosego ustrezne barvitosti in posledično podobe pokrajine treba temu področju nameniti veliko pozornosti – pri iskanju vzrokov in tudi rešitev za dosego cilja.

 

Ključne besede

barva, barvna harmonija, barvno onesnaževanje, podoba prostora, zakonodaja

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top