Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2020, št. 11, november 2020

Boštjan KERBLER: Revija Urbani izziv, strokovna izdaja 2020, številka 11

In memoriam

: V spomin Barbari Černič Mali (1957–2020)

31. Sedlarjevo srečanje

Mojca ŠAŠEK DIVJAK : Uvodni nagovor dr. Mojce Šašek Divjak, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Jelka PIRKOVIČ: Uvodni nagovor z naslovom Kako do večje kakovosti in trajnosti slovenskih naselij in krajine, ki ga je imela dr. Jelka Pirkovič, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino

Janez KOŽELJ: Pozdravni nagovor profesorja Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana

Igor BIZJAK: Pozdravni nagovor dr. Igorja Bizjaka, direktorja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

Andrej POGAČNIK: Predavanje prof. dr. Andreja Pogačnika z naslovom 25 let po monografiji Varstvo in usmerjanje oblikovne podobe slovenskih mest

Peter GABRIJELČIČ: Predavanje zaslužnega profesorja Petra Gabrijelčiča z naslovom Slovenska trdoživost v času kriz

Kaliopa DIMITROVSKA ANDREWS: Podoba mesta skozi čas in perspektive

Barbara MUŠIČ, Matej NIKŠIČ, Bogdana DRAŽIČ, Katja REPIČ VOGELNIK, Jana KOZAMERNIK, Simon KOBLAR, Boštjan COTIČ: Urbanistična zasnova kot orodje za oblikovanje podobe naselij

Jana KOZAMERNIK, Ina ŠUKLJE ERJAVEC: Zeleni sistem in podoba mesta

Jelka HUDOKLIN, Nadja PENKO SEIDL, Tomaž PIPAN, Mateja ŠMID HRIBAR, Mojca GOLOBIČ: Ohranjanje prepoznavnosti krajine

Nika CIGOJ SITAR, Damjana GANTAR, Jana KOZAMERNIK, Aleš MLAKAR: Krajinska zasnova kot izhodišče zagotavljanja kakovostne podobe slovenskega podeželja

Petra VERTELJ NARED, Klara SULIČ FISTER, Karla JANKOVIČ, Darinka MARAŽ KIKELJ, Andreja KEMPERLE LOTRIČ: Kratkotrajna nastanitev v naravnem okolju: primer umeščanja v občini Bohinj

Maja BRUSNJAK HRASTAR: Pogoji za gradnjo v vilskih četrtih v Ljubljani

Katarina KONDA: Usmeritve za določila za področje oglaševanja v Mestni občini Ljubljana

Dušan BLATNIK: S korenčkom in palico: do boljše podobe slovenskih naselij in krajine

Izvršni ODBOR DRUŠTVA URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE: Povzetek končnih ugotovitev in sklepov 31. Sedlarjevega srečanja urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije z naslovom Kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine – načrtovanje in ukrepi, ki je 2. oktobra 2020 potekalo kot spletna konferenca na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani

Članki

Marvy LAH : Vrednotenje dediščinske krajine

Igor BIZJAK: Poslovne cone in subjekti inovativnega okolja v Sloveniji

Predstavitve in informacije

Igor BIZJAK : Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov

Alma KROPIN: Urbane zgostitve območij z razpršeno gradnjo na primeru naselij občine Piran

Mojca ŠAŠEK DIVJAK: 31. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2. oktober 2020

Terminološki kotiček

: Terminološki kotiček

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top