Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 16, št. 1, 2005

Urbani izziv Leto 16, št. 1, junij 2005

PROBLEMATIČNI PROJEKTI

Uvodnik

Ivan STANIČ : Problematični projekti. Problematični projekti?

Tematski članki

Metka SITAR : Strategije razvoja mest med evropeizacijo, državo in regijo

Lucija AŽMAN MOMIRSKI: Novi Kolizej v Ljubljani: vprašanja programa

Kaliopa DIMITROVSKA ANDREWS, Matej NIKŠIČ: Vloga urbanističnega oblikovanja pri notranjem razvoju naselij

Blaž KRIŽNIK: Ideološki učinki mestne prenove

Aljaž PLEVNIK: Hitre železniške povezave – naslednji slovenski infrastrukturni projekt stoletja?

Mojca GOLOBIČ: So vetrne elektrarne problematičen projekt?

Alenka COF, Ivan MARUŠIČ, Krešimir BAKIĆ, Franc JAKL: Načrtovanje infrastrukturnih vodov z določanjem njihovih okoljsko sprejemljivih koridorjev

Odzivi

Sava ATANACKOVIĆ : Prometno usmerjeni urbani razvoj Beograda<br>Nov urbani izziv v tranziciji na pol poti od ideje do uresničitve

Razmišljanja

Andrej GULIČ, Sergeja PRAPER : Vključevanje prostorskega in okoljskega vidika v regionalne razvojne programe v programskem obdobju 2007–2013

Iztok KOVAČIČ: Arhitekturna dimenzija dela na daljavo

Metode in tehnike

Breda MIHELIČ : Geografski informacijski sistem kot orodje za analizo in vrednotenje stanja v prostoru ter določanje prioritetnih območij prenove

Tomaž TOLLAZZI: Metodologija za ugotavljanje upravičenosti izvedbe krožnega križišča

Poročila

Živa DEU : Celovita prenova naselja Štanjel

Alenka COF: Vplivi širjenja pozidanih zemljišč na krajinske kakovosti prostora v ljubljanski urbani regiji v obdobju 1951-2002

Jana PUŽ: Urbana preobrazba nekdanjega sušaškega pristanišča na Reki

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top