Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2014, št. 4, september 2014

In memoriam

Breda MIHELIČ : In memoriam Vladimir Braco Mušič (1930–2014)

Franc J. ZAKRAJŠEK: Prof. dr. Lojzetu Gosarju v spomin

Uvodnik

Boštjan KERBLER : Revija Urbani izziv, posebna izdaja 2014

Članki

Marjan RAVBAR : Ekonomskogeografsko vrednotenje potencialov slovenskih občin

Larisa BROJAN, Andreja BENKO: Arhitekt in vključevanje uporabnika v proces projektiranja

Barbara DOBIČ, Davorin GAZVODA: »Novi Maribor«: preoblikovanje razvrednotene krajine v vrtno mesto na primeru širitve Maribora proti Pragerskemu

Katja NOVAK, Mojca GOLOBIČ: Nadomestni habitati v krajinskem načrtovanju na primeru vplivnega območja hidroelektrarn Brežice in Mokrice

Uroš ROZMAN, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK: Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti

Tanja OBERŽAN, Davorin GAZVODA: Preobrazba počitniških hišic v stanovanjska naselja na območju Polževega

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK, Miran GAJŠEK: Izkušnje in izzivi na področju zemljiške politike: na primeru Mestne občine Ljubljana

Urša PRISLAN: Uporaba orodja »geoinformacijska podpora odločanju« za potrebe urejanja problematike črnih gradenj v Mestni občini Ljubljana: model za presojo okoljske in prostorske konfliktnosti lokacij črnih gradenj

Anita MARKOVIĆ, Tatjana CAPUDER VIDMAR: Degradirana območja kot prednostna območja za urejanje mestnega prostora Primer celostne urbanistične zasnove širšega območja ob železniškem muzeju v Ljubljani

Janez VUK: Politika urbanega in prostorskega razvoja v dokumentih EU in Slovenije

Mojca ŠAŠEK DIVJAK: Strateške usmeritve pri trajnostnem razmeščanju proizvodnih dejavnosti

Milica BAJIĆ-BRKOVIĆ: ISOCARP considerations for greening cities and regions

Intervju

Boštjan KERBLER : Globlizacija družbenega življenja v prostoru in času: intervju z akademikom prof. dr. Zdravkom Mlinarjem

Boštjan KERBLER: Značilnosti zasebnega najemnega sektorja v Sloveniji: intervju z dr. Richardom Sendijem

Razmišljanja

Špela KRYŽANOWSKI : Prostor in osebnost

Ciril OBLAK: Gorenjska hitra železnica bi lahko bila tudi primestna železnica ...

Recenzije in informacije

Jasna HROVATIN : Urbane podobe: samostojna razstava Jasne Kralj Pavlovec Kritično o razstavi in urbanih podobah

Predstavitve in informacije

Mojca PERŠE : Svetloba s pridihom nostalgije: iz preteklosti v sedanjost

Sabina MUJKIĆ: Humanitarna akcija: pomoč za ogrožene v poplavah

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top