Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 34, št. 1, junij 2023 : 57-66

(Članki)
UDK: 711.4-122(238.1)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2023-34-01-05

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Clovis Ultramari

Papeška katoliška univerza v Parani, podiplomski program iz urbanega upravljanja, Curitiba, Brazilija
clovis.ultramari@pucpr.br

Leandro Ludwig

Papeška katoliška univerza v Parani, podiplomski program iz urbanega upravljanja, Curitiba, Brazilija
l.ludwig@ter.grupomarista.org.br

Debora Ciociola

Papeška katoliška univerza v Parani, podiplomski program iz urbanega upravljanja, Curitiba, Brazilija
debora.ciociola@pucpr.edu.b

 

Naslov članka

Soobstoj oblikovanja, regulativnega okvira in pogajanj na področju urbanističnega načrtovanja: primer Buenos Airesa, Ciudada de Méxica, in São Paula

 

Povzetek

V strokovni literaturi se pogosto poudarja, da urbanistična kompleksnost temelji na soobstoju naslednjih treh prvin: regulativnega okvira, ravni urbanističnega oblikovanja in pogajanj med akterji. Avtorji se v članku z navedenim strinjajo, hkrati pa zavračajo zamisel, da so lahko te prvine v idealnem ravnovesju, brez negativnih medsebojnih vplivov. Proučevali so, kje so meje njihovega soobstajanja, in postavili hipotezo, da idealen in uravnotežen soobstoj teh prvin ni mogoč. Njihova raziskava je temeljila na naslednjih štirih glavnih in zaporednih aktivnostih: 1. pregledu literature o temeljih sodobnega urbanističnega načrtovanja, 2. kritični kvalitativni analizi glavnih dokumentov, ki vsebujejo urbanistične direktive in se uporabljajo v treh največjih mestih Latinske Amerike: Buenos Airesu, Ciudadu de Méxicu in São Paulu (s poudarkom na smernicah v teh dokumentih in kako obravnavajo vse tri omenjene prvine), 3. analizi součinkovanja navedenih treh prvin in 4. oblikovanju končnih ugotovitev.

 

Ključne besede

urbanistične teorije, urbanistični pojmi, urbanistični instrumenti, participativni urbanizem

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top