Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 11, november 2020 : 55-63

(31. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mag. Jelka Hudoklin

Acer Novo mesto
jelka.hudoklin@acer.si

Dr. Nadja Penko Seidl

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
nadja.penko@bf.uni-lj.si

Dr. Tomaž Pipan

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
tomaz.pipan@bf.uni-lj.si

Dr. Mateja Šmid Hribar

ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika
mateja.smid@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Golobič

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
mojca.golobic@bf.uni-lj.si

 

Naslov članka

Ohranjanje prepoznavnosti krajine

 

Povzetek

Prispevek povzema ključne ugotovitve ciljnega raziskovalnega projekta »Nadgradnja metodologije določanja območij nacionalne prepoznavnosti krajine«. Namen projekta je bil zasnovati metodo določanja območij in prvin prepoznavnosti krajine, ki bodo izhodišče za varstvo, načrtovanje in upravljanje krajin na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Na podlagi obsežnega analitičnega in terenskega dela ter prispevkov deležnikov iz intervjujev, ankete in dveh delavnic je v projektu predlagana metoda, ki med območja prepoznavnosti na nacionalni ravni uvršča: 1. edinstvena območja, ki so prepoznana kot reprezentativna za Slovenijo, ter 2. območja, ki so zaradi prvin in vzorcev značilni predstavniki krajinskih tipov. Njihov pomen se določa na osnovi treh meril: 1. reprezentativnost, 2. skladnost in ohranjenost krajinskih prvin in vzorcev ter 3. kulturna in znanstvena vrednost. Splošne usmeritve za urejanje teh območij so zlasti ohranjanje rabe in avtentičnosti lokacije, značilnih krajinskih prvin in prepoznavnih krajinskih vzorcev ter vzdrževanje in spremljanje krajinske pestrosti.

 

Ključne besede

krajina, prepoznavnost krajine/identiteta krajine, območje prepoznavnosti, vrednotenje krajine, prostorsko načrtovanje, varstvo, načrtovanje in upravljanje krajin

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top