Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 10, marec 2020 : 54-63

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Živa Ravnikar

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
zivar@uirs.si

Doc. Darja Matjašec

Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana
darja.matjasec@bf.uni-lj.si

Doc. dr. Milan Kobal

Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana
milan.kobal@bf.uni-lj.si

 

Naslov članka

Določanje vedut Škofje Loke in smernice za njihovo ohranjanje

 

Povzetek

Prispevek predstavlja rezultate magistrske naloge, ki obravnava problematiko izginjanja značilnih vedut v srednjeveški Škofji Loki, ki se s svojo vedutno podobo uvršča med najpomembnejša in najbolj ohranjena srednjeveška mesta pri nas. Kljub dvignjeni strateški legi in vzgibom ohranjanja mestne podobe zaradi primanjkljaja vzvodov in neučinkovitega zagotavljanja ohranjanja podobe mesta mestne vedute še danes izginjajo. Naloga obravnava teoretično in praktično poglobljen pristop določanja vedut mesta. Z uporabo digitalnega modela vidnosti je predlagano celovito kartiranje vedut, ki povezuje geografski informacijski sistem GIS s prostorskim načrtovanjem. Usklajevanje interesov in vrednotenje posegov v prostor naj bi temeljilo na transparentnih postopkih odločanja, ki upoštevajo ravnotežje med razvojem in varstvom prostora. V nalogi je tako predlagana metoda izbora, vrednotenja in kartiranja vedut za njihovo ohranjanje. Vrednotenje je potekalo na podlagi večstopenjske lestvice pripisovanja ocen, končna razvrstitev izbranih vedut v razrede pa je bila med drugim osnova za nadaljnje opredeljevanje smernic za posamezna območja namenske rabe in za zemljiške parcele, ki se pojavljajo znotraj meja posameznih vedutnih koridorjev. Za ohranitev predlaganih vedut so namreč nujna jasna določila rabe prostora in usmeritve strukturne oblikovanosti prostora.

 

Ključne besede

veduta, vrednotenje vedut, varstvo in razvoj, usmeritve

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top