Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 10, marec 2020 : 44-53

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Sanja Špindler, dipl. inž. arh. (UN)


spindler.sanja@gmail.com

Doc. dr. Kaja Pogačar

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Katedra za načrtovanje prostora, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
kaja.pogacar@um.si

Doc. dr. Nande Korpnik

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Oddelek za arhitekturo, Maribor
nande.korpnik@um.si

 

Naslov članka

Participatorni pristop k obnovi in oživljanju Loč

 

Povzetek

Prispevek obravnava primer participatornega pristopa k obnovi in oživljanju manjšega naselja Loče, umeščenega v občino Slovenske Konjice. Predstavljeni so koraki in proces vključevanja lokalne skupnosti ter rezultati načrtovalskega dela, ki so ga opravili študentje in mentorji, ki so sodelovali pri projektu Povežimo Loče!, ki je potekal v okviru razpisa Po kreativni poti. Rezultat dela se kaže v treh fazah preurejanja naselja, ki omogočajo funkcionalno programsko nadgradnjo in širjenje območja naselja. Ugotavljamo, da je bilo vključevanje občanov na različne načine dobrodošlo, saj je v zgodnji fazi nastajanja prostorske zasnove razrešilo dileme in probleme, ki bi sicer lahko nastali pozneje. Na delavnicah je ob dodatnem prepoznavanju potreb potekalo tudi usklajevanje različnih interesov v prostoru in njihovo kar največje upoštevanje.

 

Ključne besede

Loče, participatorni projekt, revitalizacija naselja, preurejanje naselja, urbani razvoj

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top