Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2020, št. 10, marec 2020 : 19-27

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Živa Pečenko, mag. inž. kraj. arh.


ziva.pecenko@gmail.com

Prof. dr. Mojca Golobič, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamova 101,1000 Ljubljana
mojca.golobic@bf.uni-lj.si

 

Naslov članka

Vpliv novejših gospodarskih con na videz krajine v Ljubljanski urbani regiji

 

Povzetek

V prispevku je predstavljeno raziskovalno delo o vplivu novejših gospodarskih con na videz krajine na območju Ljubljanske urbane regije, ki je nastalo v okviru magistrskega dela študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V članku so predstavljeni prostorska problematika novejših gospodarskih con, postopek dela pri določanju vplivov con na videz krajine in glavne ugotovitve raziskave. Za obravnavo območja Ljubljanske urbane regije smo se odločili, ker je bil razvoj novejših gospodarskih con v preteklosti tukaj najintenzivnejši v Sloveniji. S pojmom novejše gospodarske cone označujemo tista gospodarska območja, ki so nastala po nastanku samostojne Slovenije, torej po letu 1991. Namen raziskovalnega dela je bil določiti obseg in značilnosti vpliva novejših gospodarskih con na videz krajine, ugotoviti mnenje javnosti o tovrstni problematiki ter dati predloge in usmeritve za zmanjšanje negativnega vpliva pri obstoječih in načrtovanih gospodarskih območjih

 

Ključne besede

gospodarske cone, videz krajin, Ljubljanska urbana regija

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top