Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2011, št. 1, september 2011 : 24-29

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Janez VUK

Ministrstvo za okolje in prostor
janez.vuk@gov.si

 

Naslov članka

Normativna ureditev področja urbane prenove

 

Povzetek

Urbana prenova postaja v globaliziranem svetu vse pomembnejši dejavnik gospodarskega in splošnega družbenega razvoja urbanih regij ter zagotavljanja njihove mednarodne konkurenčnosti. Slovenija tudi na tem področju zaostaja za sodobnimi tokovi. Procesi urbane prenove ne sledijo tempu fizičnega propadanja in tehnološkega zastarevanja objektov ter odpravljanja motenj v funkcijah naselij, ki omogočajo njihov kvalitativni in kvantitativni razvoj. V splošnem so projekti urbane prenove primerljivi s projekti komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč. Opremljanje zemljišč je pri nas zakonsko relativno dobro urejeno, medtem ko izvajanje urbane prenove zakonsko praktično ni urejeno. Normativna ureditev urbane prenove bi morala po primerljivih tujih zgledih urejati zlasti pristojnosti in obveznosti javnega sektorja v projektih urbane prenove, pravice in obveznosti udeležencev, zlasti lastnikov nepremičnin in najemnikov, ter nacionalni sistem financiranja projektov urbane prenove.

 

Ključne besede

urbana prenova, normativna ureditev, konkurenčnost, razvoj (družbeni, gospodarski, tehnološki), rast BDP

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top