Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2011, št. 1, september 2011 : 76-81

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Suzana HABJANIČ

Ministrstvo za promet, Direktorat za promet
suzana.habjanic@gov.si

 

Naslov članka

Prometna (ne)varnost registriranih avtobusnih postajališč v Sloveniji

 

Povzetek

Od leta 2004 se na področju daljinarja in stanja prometne varnosti avtobusnih postajališč ni veliko spremenilo, zaradi nezadostnih finančnih sredstev se obstoječe stanje le podaljšuje. O katastrofalnem prometnovarnostnem stanju registriranih avtobusnih postajališč, to so postajališča, ki so zavedena v daljinarju, poročata dva razvojno raziskovalna projekta, delna rešitev do sanacije obstoječega stanja je predlog za uvedbo novega pravilnika o avtobusnih postajališčih, ki bo za legalizacijo obstoječih registriranih avtobusnih postajališč določil minimalne kriterije, na podlagi katerih bodo po terenskem popisu vseh registriranih avtobusnih postajališč izvedeni kratkoročni in dolgoročni ukrepi, ki so uresničljivi po razumni časovni in finančni plati.

 

Ključne besede

avtobusna postajališča, prometna varnost, pravilnik o avtobusnih postajališčih, AVRIS, daljinar

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top