Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2011, št. 1, september 2011 : 64-75

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Nataša BRATINA JURKOVIČ

Allinea plus, d. o. o. – storitve, svetovanje, prostorsko načrtovanje, krajinska arhitektura
natasa.b.jurkovic@allinea.si

 

Naslov članka

Izjemne krajine Sredozemlja

 

Povzetek

V prispevku je predstavljena tematska študija »Outstanding Landscapes in the Mediterranean«/Izjemne krajine Sredozemlja[1], ki sem jo končala aprila 2010. Nastala je na pobudo in po naročilu mednarodne institucije Priority Actions Programme – Regional Activity Centre (PAP RAC), v okviru UNEP – Mediterranean Action Plan, z namenom ohranitve izredne pestrosti in raznolikosti obalnih krajin. Zaradi intenzivnih družbeno gospodarskih vplivov in s tem velikih sprememb v krajinah Sredozemlja, so obalne krajine Sredozemlja pogosto degradirane ali celo uničene. V študiji je podana metodologija za opredeljevanje izjemnih krajin Sredozemlja kot najvrednejših in najtipičnejših krajin na tem območju. Izjemne krajine so najznačilnejše kulturne in naravne krajine, ki predstavljajo identiteto nekega območja. Namen opredeljevanja izjemnih krajin je ohranitev in vzdrževanje njihovih vrednosti. V študiji je opredeljeno območje obravnave in značilnosti obalne regije Sredozemlja, opisane so tipične krajine, predstavljene so ključne spremembe krajin v Sredozemlju in opredeljeni vzroki zanje, podan je koncept opredeljevanja izjemnih krajin, predstavljena so posebna območja prepoznavnih krajin in njihovo varstvo na drugih področjih v evropskem in svetovnem merilu, opisana so merila za določanje izjemnih krajin Sredozemlja, določena je metodologija in delovni postopek. Predstavljene so možnosti za vključitev vsebine v prostorske in druge sektorske politike. Nazadnje sta predstavljena praktična primera opredelitve in vrednotenja izjemnih krajini z opisi, določitvijo meje območja in s slikovnimi predstavitvami.

 

Ključne besede

krajinska dediščina, degradacija obalnih krajin, vrednotenje krajin, izjemne krajine, Sredozemlje

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top