Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Leto 0, št. 16–17, 1991

Urbani izziv Leto 0, št. 16–17, september 1991

Prenova

Uvodnik

Vladimir MUŠIČ : Uvodnik

Vladimir MUŠIČ : Uvodnik

Članki

Peter FISTER : Novi pomen prenove kot dela celovitega varstva, urejanja in gradnje prostora

Milena HAZLER-PAPIČ : Prenova ruralnega prostora, vrednostna stopnja naselij

Janez MIKUŽ : Pomen in problem avtentičnosti in originala v mestni prenovi

Ivan STANIČ : Značaj, identiteta, slika o mestu

Barbara VERLIČ-DEKLEVA : Analiza in praksa urbane revitalizacije

Barbara ČERNIČ : Izvajanje urbane prenove: kje, kdaj in zakaj prihaja do zastojev

Tomaž KRAIGHER : Odločitev za prenovo kot investicijska odločitev

Majda FRELIH RIBIČ , Dušan KRAMBERGER : Dvojni način financiranja prenove stavbne dediščine in Ljubljanski grad

Alenka KOCUVAN POLUTNIK : Celje - prenova starega mestnega jedra

Alenka KOCUVAN POLUTNIK : Slovenske Konjice - prenova novega dela mesta

Liljana JANKOVIČ, Jelka HUDOKLIN : Ureditveni načrt zgodovinsko jedro Dolenjskih Toplic: ali kako združiti visoki turizem z vsakdanjim življenjem kraja in pri tem obema zagotoviti optimalne možnosti za obstoj in razvoj

Siniša TOMIĆ : Revitalizacija urbanih fokusa: o revitalizaciji i rekonstrukciji gradskih trgova u Slavonskom Brodu

Vesna KOLAR PLANINŠIČ, Draginja NIKOLIĆ, Mojca ŠAŠEK DIVJAK, Andrej ERJAVEC : Prenova kraške vasi na primeru Orleka

Branka BERCE BRATKO : Prenova v Krškem kot vzorčni metodološki primer

Branka BERCE - BRATKO : Primer družabniške prenove v Glasgowu na Škotskem

Peter J. LARKHAM : Contrasts in urban redevelopment: catastrophic and gradualistic approaches

Peter J. LARKHAM, Andrew N. jONES : Gradual urban renewal in English residential areas

Marion CHALMERS : Policy Evaluation in Practice in Scotland

Razmišljanja

Drago KOS : Institucionalna in socialna inkongruenca mestne skupnosti

Saša DALLA VALLE : Vpliv tržnih zakonitosti na podobo mesta: reklamni napisi

Vlado DROZG : Ali je dosedanji način prostorskega razvoja vasi edina alternativa?

In memoriam

Damijan URANKER : Profesor Anton Bitenc in prenova arhitekturne dediščine

Predstavitve

Jože DEKLEVA : Nekaj vprašanj o učinkovitosti sistema urejanja prostora

Breda OGORELEC : Predpisi o oblikovanju naselij: nekaj značilnih pomanjkljivosti veljavnih predpisov

Andrej ERJAVEC : Arhitektonsko-urbanistični natečaj za ureditev območja vrtnarije in ribnika v Tivoliju

Metode in tehnike

Breda OGORELEC : O citiranju in avtorskem pravu s tega področja

Ksenija KOVAČEC : Primer uporabe metode večrazsežnostnega lestvičenja

Prostorska informatika

Franc J. ZAKRAJŠEK : Predlog priprave prototipa klasifikacije namenske rabe prostora

Andrej ČERNE : Posodobitev geodetske uprave

Poročila

Ksenija KOVAČEC : Prostorska politika Slovenije v novih pogojih gospodarjenja

Ksenija KOVAČEC : Simpozij UDMS

Angelca RUS : Poročilo o študijskem obisku v Zvezni Republiki Nemčiji od 3.-29. 6. 1991

Vladimir MUŠIČ : O soboški urbanistični in arhitekturni podobi

Vladimir MUŠIČ : Komunikacije št. 16: čemu še urbanizem?

Vladimir Braco MUŠIČ : Nova Evropa - vizije in akcije: poročilo o udeležbi na mednarodni konferenci Eurospective II, 10.-12. aprila 1991, Namur (Belgija)

Informacije

: Dogodki na UI

: Izbor novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 13
h5-median: 18
INDEX COPERNICUS
ICV 2017: 121,77
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,3 (Quartile: Q2)
IPP: 0,29

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top