Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Leto 0, št. 15, 1991

Urbani izziv Leto 0, št. 15, april 1991

Regionalno planiranje

Uvodnik

Miran GAJŠEK : [Uvodnik]

Članki

Igor VRIŠER : Za obnovljeno vlogo regionalnega planiranja

Jože DEKLEVA : Izhodišča za nacionalno strategijo regionalnega razvoja

Boris GABERŠČIK : Regionalizem kot upravljalski sistem

Lojze GOSAR : Med integracijo in decentralizacijo

Ermin KRŽIČNIK : Slovenija med centralizmom in regionalizmom

Andrej ČERNE : Evropske razsežnosti prometno - geografskega položaja Slovenije

Andrej GULIČ : Smeri razvoja semiperifernih občin v Ljubljanski regiji: na primeru občine Domžale

Marjan TEPINA : Ekonomske zakonitosti regionalne urbanizacije: med začetki regionalnega planiranja in sodobnostjo

Vladimir Braco MUŠIČ, Katja REPIČ : Regionalno planiranje na Urbanističnem inštitutu RS

Razmišljanja

Peter KOVAČIČ - PERŠIN : Slovenska identiteta v procesu evropske integracije

Dušan OGRIN : Krajina kot nosilec identitete

Andrej KOCUVAN : Kako gospodariti s prostorom v tržem gospodarstvu posamoupravne družbene ureditve

Viktor PUST : Nova stanovanjska zakonodaja: za kakovosten nacionalni program stanovanjske gradnje

Draginja NIKOLIĆ : Načini kmetijske proizvodnje in prostor

Predstavitve

Ilka ČERPES : Barvarska steza v Ljubljani: variantna rešitev za območje urejanja CO 7/1,2,3

Janez KUŠAR : Vizija urbanistične ureditve jugozahodnega obrobja mesta Maribor

Odzivi

Franc J. ZAKRAJŠEK : Samoodmev na Predloge ob spremembi sistema urejanja prostora

Prostorska informatika

Franc J. ZAKRAJŠEK : Aktualni zapisi prostorske informatike: poročilo Lorda Chorleya

Ksenija KOVAČEC - NAGLIČ : Primer uporabe PcARC/INFO za kartografske prikaze

Recenzije

Uredništvo : Zamujena priložnost: ob knjígi B. Korošca: Ljubljana skozi stoletja

Poročila

Andrej GULIČ : Poročilo o mednarodni konferenci Mesta in nove tehnologije (Cities and New Technologies), Pariz, od 26. do 28. novembra 1990

Andrej POGAČNIK : Četrti kongres Evropske zveze visokih šol za planiranje

Vesna KOLAR PLANINŠIČ : Poročilo s specializacije na Danski kraljevi akademiji lepih umetnosti v Kobenhavnu

Informacije

Uredništvo : Izbor novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta

Uredništvo : Kongresi, posvetovanja

Uredništvo : Dogodki na UI

Uredništvo : Izbrana bibliografija temeljnih, razvojnih in aplikativnih del Urbanističnega inštituta RS v letu 1990

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 13
h5-median: 18
INDEX COPERNICUS
ICV 2017: 121,77
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,3 (Quartile: Q2)
IPP: 0,29

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top