Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Leto 0, št. 14, 1990

Urbani izziv Leto 0, št. 14, november 1990

Inovativno mesto

Uvodnik

Breda OGORELEC : [Uvodnik]

Članki

Andrej GULIČ : Inovacijski centri v svetu in pri nas

Aleš ŠAREC : Razvijati mesta kot inovacijsko okolje

Tomaž GUZEJ : Inovacije v prometu in razvoj mest

Aleš VODOPIVEC : Utopičnost inovativnih mest

Siniša TOMIĆ, Ivan STANIČ : Inovativni eklekticizem mesta

Andrej POGAČNIK : Inovativno mesto

Ilka ČERPES : Smeri razvoja v stavbni tipologiji z ozirom na njen mestotvorni značaj

Kaliopa DIMITROVSKA KRISPER : Na ruševinah prihodnosti: ali konec nekega urbanističnega eksperimenta

Vladimir Braco MUŠIČ : Goriško - movogoriške dileme

Sergej PELHAN : Pogledi na pobudo Dve Gorici, eno mesto

Vinko TORKAR : Dve Gorici - eno mesto Ena Gorica - dve mesti

Božidar RUSTJA : Med dialogom s seboj in dialogom z drugim

Niko JURCA : Travma meje: obet Velike Gorice

Tomaž VUGA : Združitev obeh Goric kot posledica urbanega razvoja

Danilo GORIUP : Prenova naselij

Mladen TRAPPO : Pristava - jug (Nova Gorica)

Razmišljanja

Janez LAJOVIC : Za novo perspektivo Slovenije in Ljubljane v jutrijšnji Evropi

Mark J. KASOFF : Urbana politika v Sloveniji

Andrej POGAČNIK : Poletni utrinek

Dušica SEFERAGIĆ : Metamorfoza

: Pojasnilo gradbenega industrijskega podjetja PIONIR

Saša DALLA VALLE : Ulična oprema v Ljubljani I

Metode in tehnike

Danijel BOLDIN : CASE

Recenzije

Ivan STANIČ : Nova stvarnost

Vesna KOLAR PLANINŠIČ : The Granite Garden

Poročila

Breda OGORELEC : Urejanje vasi v deželi Baden - Württemberg: poročilo o strokovnem obisku

Marija Majda DEKLEVA : Poročilo o študijsken bivanju v Švici

Pavle MIHEVC : Ob 15. zborovanju slovenskih geografov - Primorje

Predstavitve in informacije

Uredništvo : Izbor novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta

Uredništvo : Kongresi in posvetovanja

Uredništvo : STUPIDARIJ!

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 13
h5-median: 18
INDEX COPERNICUS
ICV 2017: 121,77
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,3 (Quartile: Q2)
IPP: 0,29

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top