Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Leto 16, št. 2, 2005

Urbani izziv Leto 16, št. 2, december 2005

SINERGIJA IZ SODELOVANJA – ZAGOTAVLJANJE LEGITIMNOSTI?

Uvodnik

Ivan STANIČ : Sinergija iz sodelovanja – zagotavljanje legitimnosti?

Tematski članki

Richard SENDI : Sodelovanje stanovalcev kot pogoj za uspešno izvedbo prenove stanovanjskih sosesk

Drago KOS : Participativna prenova mesta

Franc TRČEK : Sociološka anketna raziskava Prenova stanovanjskih sosesk v Ljubljani – Savsko naselje

Matjaž URŠIČ : Spreminjanje bivalne kakovosti in stanovanjska mobilnost v Ljubljani; naraščanje socialne nestabilnosti v večjih socialnih soseskah?

Alenka TEMELJOTOV SALAJ : Sinergični učinek opazovalca grajenega okolja

Barbara GOLIČNIK : Okoljsko-vedenjske študije: most sodelovanja med načrtovalci in uporabniki odprtih prostorov

Mojca ŠAŠEK DIVJAK : Sinergetsko snovanje novega zgostitvenega središča IIovica v južnem delu Ljubljane

Odzivi

Iva FERLINC : Kolizej: rušitev ali prenova?

Metode in tehnike

Tomaž PIPAN : Računalnik kot generativno orodje

Igor MAHER, Leon GOSAR, Slavko MEZEK, Manca PLAZAR MLAKAR : Prostorski informacijski sistem v programu CAMP Slovenija: podatki in metapodatki

Predstavitve

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : Planerski in urbanistični projekti – neavtorski pristop in vprašanje sinergije pri sodelovanju

Alojzij JUVANC, Robert RIJAVEC : Razvoj prometnic v območju mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba

Barbara MUŠIČ, Ivan STANIČ : Razvoj podeželske skupnosti – Šmarje

Naja MAROT : Ureditev degradiranih Trbovelj

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 13
h5-median: 18
INDEX COPERNICUS
ICV 2017: 121,77
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,3 (Quartile: Q2)
IPP: 0,29

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top