Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Leto 0, št. 12–13, 1990

Urbani izziv Leto 0, št. 12–13, julij 1990

Mesto in voda

Uvodnik

Bogdan BOGDANOVIČ : Reka, moj kognitivni model

Članki

Andrej POGAČNIK : Mesta na vodi - priče preteklosti, zahteve prihodnosti

Andrej GULIČ : Ljubljana in Sava: možne razsežnosti nadgradnje hidroenergetskih objektov na Savi v Ljubljani

Marjan DEBELJAK : Družbeno spremenljiv model energetske izrabe Save pri Ljubljani: predlog Urbanističnega inštituta po ugotovitvah 1. faze dela pri nalogi Sava - Ljubljana

Mitja BRICELJ : Konflikt na Ljubljanskem polju: teritorialno širjenje mesta in oskrba z vodo

Vladimir MUŠIČ : Mesto na reki: ljubljansko selišče doseže Savo

Pavel GANTAR, Drago KOS : Preureditev Prešernovega trga v Ljubljani: fontana kot "tujek"

Marjan BEŽAN : Mesto in čista voda

Bogdan REICHENBERG : Maribor se vrača k Dravi

Alenka KOCUVAN POLUTNIK : Celje in reka Savinja na pragu 21. stoletja

Alenka KOCUVAN POLUTNIK : Primer urejanja vode v kontektu prenove javnih mestnih povšin v Slovenskih Konjicah

Slavko MEZEK : Koper - obalno mesto: danes ali nikoli več?

Ilka ČERPES : Čezsoški most - predstavitev urbanističnega načrta

Jelka HUDOKLIN : Krka v Novem mestu

Peter GABRIJELČIČ : Oblikovalske metamorfoze novega mostu ter Ljubljanske in Partizanske ceste v Novem mestu

Branka BERCE BRATKO : Možnosti razvoja obrežja Krke kot sestavni del prenove Kostanjevice na Krki

Siniša TOMIĆ : Vodno mesto: ad limpidissimi Fluminus Savi

Andrej POGAČNIK, Andrej ERJAVEC, Miran GAJŠEK, Marko KOŠČAK, Ivan STANIČ, Tomislav VAUDA : Seminarju IPŠPUP ob rob

Andrej ERJAVEC : ICSID delavnica v Tojami na Japonskem

Andrej GULIČ : Podjetniško mesto: socialne in prostorske razsežnosti razvoja podjetniškega značaja slovenskih mest

Marija VOVK : Stanovanja za stare ljudi

Breda OGORELEC, Saša DALLA VALLE : Prostorski ureditveni pogoji nekoliko drugače

Poročila

Barbara ČERNIČ : Poročilo o 16. seji Skupine za urbane zadeve pri OECD - ju (Pariz, 3. in 4. maj 1990)

Odzivi

Žarko TOMIŠIĆ : Animacijsko komunikacijske akcije

Informacije

Uredništvo : Kongresi, posvetovanja, poletne šole ...

Uredništvo : Usposabljanje kadrov za razvoj podeželja ( NOV'NA)

Uredništvo : Izbor novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta

Uredništvo : Izbrana bibliografija temeljnih, razvijnih in aplikativnih del Urbanističnega inštituta RS v letu 1989

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 13
h5-median: 18
INDEX COPERNICUS
ICV 2017: 121,77
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,3 (Quartile: Q2)
IPP: 0,29

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top