Search
sl-SIen-GB

Naslovnica revije  Leto 0, št. 10, 1989

Urbani izziv Leto 0, št. 10, december 1989

Proto številka ob 30. letnici Urbanističnega inštituta RS

Uvodnik

Breda OGORELEC : [Uvodnik B.O]

Članki

Vladimir Braco MURŠIČ : 0b tridesetletnici dela Urbanističnega inštituta SR Slovenije

Jože DEKLEVA : Vprašanja profesionalne odgovornosti urbanista v realnem socializmu: usmeritve urbanističnega inštituta v prehodnem obdobju

Katja REPIČ-VOGELNIK : Prostorsko planiranje v sistemu družbenega planiranja: kam smo zašli in kako naprej?

Aleksander JAKOŠ : Od demografsko ogroženih območij do demografske ogroženosti Slovenije: demografskoogrožena območja

Saša DALLA VALLE : Mestna železnica v Ljubljani

Vladimir Braco MURŠIČ : Prulski most

Barbara ČERNIČ : Kaj je novega v zemljiški politiki dežel OECD

Marija VOVK : Načrtovanje za značilne skupine prebivalstva

Branka BRATKO : Kako se v Ljubljani povezuje onesnaženost zraka s socialno strukturo prebivalcev Most: kaj ugotavljamo

Marjan DEBELAK : Ob zasnovah razvoja slovenskih turističnih regij: opozorila na razvojna neskladja

Breda OGORELEC, Saša DALLA VALLE : Načrtovanje na podeželju - omejitve in prepovedi niso dovolj

In memoriam

Vladimir Braco MURŠIČ : Myer R. Wolfe: zapis v spomin

Joanne PLANK : /

Predstavitve in informacije

Andrej ERJAVEC : Natečaj za botanični in živalski vrt v Ljubljani

Mladen TRAPPO, Ilka ČERPES : Interni natečaj Zelena jama, Ljubljana Moste:urbanistično arhitektonska rešitev, 1988

Uredništvo : Mladi oz. novi raziskovalci na UIRS

Kaliopa DIMITROVSKA KRISPER : Predstavitev podiplomskega študija urbanističnega oblikovanja na Joint Centre for Urban Design, Oxford Polytechnic

Marija VOVK : Mednarodna konferenca: Raziskovanje za zdrava mesta, Haag, 21-23.6.1989

Vladimir Braco MUŠIČ : Mestne zadeve v O.E.C.D.

Uredništvo : Gostujoči raziskovalci iz tujine v letu 1989

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 13
h5-median: 18
INDEX COPERNICUS
ICV 2017: 121,77
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,3 (Quartile: Q2)
IPP: 0,29

Copyright 2018 by UIRS
Back To Top