Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2020, No. 11, November 2020

Boštjan KERBLER: /

In memoriam

: /

31th Sedlar meeting

Mojca ŠAŠEK DIVJAK : /

Jelka PIRKOVIČ: /

Janez KOŽELJ: /

Igor BIZJAK: /

Andrej POGAČNIK: /

Peter GABRIJELČIČ: /

Kaliopa DIMITROVSKA ANDREWS: /

Barbara MUŠIČ, Matej NIKŠIČ, Bogdana DRAŽIČ, Katja REPIČ VOGELNIK, Jana KOZAMERNIK, Simon KOBLAR, Boštjan COTIČ: /

Jana KOZAMERNIK, Ina ŠUKLJE ERJAVEC: /

Jelka HUDOKLIN, Nadja PENKO SEIDL, Tomaž PIPAN, Mateja ŠMID HRIBAR, Mojca GOLOBIČ: /

Nika CIGOJ SITAR, Damjana GANTAR, Jana KOZAMERNIK, Aleš MLAKAR: /

Petra VERTELJ NARED, Klara SULIČ FISTER, Karla JANKOVIČ, Darinka MARAŽ KIKELJ, Andreja KEMPERLE LOTRIČ: /

Maja BRUSNJAK HRASTAR: /

Katarina KONDA: /

Dušan BLATNIK: /

Izvršni ODBOR DRUŠTVA URBANISTOV IN PROSTORSKIH PLANERJEV SLOVENIJE: /

Articles

Marvy LAH : /

Igor BIZJAK: /

Presentation and information

Igor BIZJAK : /

Alma KROPIN: /

Mojca ŠAŠEK DIVJAK: /

Terminology

: /

 

 

PUBLISHER

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - Editorial Board
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, SLO

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Print edition: 0353-6483
Web edition: 1855-8399
Professional edition: 2232-481X

INDEX

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.7
2021CiteScore
 
88th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0.79
CiteScoreTracker (2022): 1.8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top