Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 31, št. 1, junij 2020 : 5-16

UDK: 711.4(438Plock): 625.712.1
DOI: 10.5379/urbani-izziv-2020-31-01-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Michal Nowosielski

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku (Mazovijska državna univerza v Plocku), Plock, Poljska
m.nowosielski@mazowiecka.edu.pl

Agnieszka Nowosielska

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku (Mazovijska državna univerza v Plocku), Plock, Poljska
a.nowosielska@mazowiecka.edu.pl

 

Naslov članka

»Hladna, kamnita in razčlovečena«– nepričakovani vplivi prenove na senzorično zaznavanje javnega prostora in vzdušje: primer Tumske ulice v poljskem mestu Plock

 

Povzetek

V članku avtorja proučujeta, kako spremenjena podoba ulice po prenovi vpliva na dojemanje ulice, njeno senzorično krajino in vzdušje na njej. Na primeru Tumske ulice, glavne ulice v srednje velikem poljskem mestu Plock, dokažeta, da imajo lahko tovrstne spremembe nepričakovane posledice, ki pri prebivalcih vzbujajo negativne občutke. Izsledki raziskave, ki je temeljila na mnenju članov fokusnih skupin, kažejo, da trenutno vzdušje na Tumski ulici povzroča negativne zaznave, ki se nanašajo na štiri vrste senzoričnega zaznavanja oziroma značilnosti krajine: : tipne, vidne, slušne in vohalne. Negativna občutja so še močnejša pri posameznikih, ki imajo pozitivne spomine na nekdanjo ulico – na njeno stanje pred prenovo. Zaradi negativnega vzdušja na Tumski ulici in neprijetnih občutij, ki jih vzbuja, so se ulične aktivnosti prebivalcev zmanjšale na najnujnejše opravke. Navedeni izsledki kažejo, da bi se morali pri oblikovanju ali preoblikovanju javnih prostorov vedno upoštevati vplivi na ulično vzdušje in potreba po ustvarjanju pozitivnih občutij.

 

Ključne besede

glavna ulica, vzdušje, občutki, sociologija doživljanja mesta, urbana sociologija, senzorično zaznavanje krajine

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top