Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 0, št. 16–17, september 1991 : 76-83

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Peter J. LARKHAM


 

Naslov članka

Contrasts in urban redevelopment: catastrophic and gradualistic approaches

 

Povzetek

Avtor razpravlja o dveh pristopih k urbani prenovi. Prenovo spodbujajo strukturna, funkcijska ali drugačna zastarelost mestnega okolja. Prenova je lahko počasna, od parcele do parcele. V določenih okoliščinah, po vojnih razdejanjih na primer, ali tam kjer je en močan posestnik, lahko prenova poteka v večjem obsegu, v katastrofalni obliki, ki zadeva širša območja. Učinki dveh načinov prenove na mestno podobo so razlikujejo. Podani so primeri prenove v Veliki Britaniji v času od izgradnje Londona po letu 1666 do današnjih dni.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top