Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 0, št. 15, april 1991 : 39-46

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej GULIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije

 

Naslov članka

Smeri razvoja semiperifernih občin v Ljubljanski regiji: na primeru občine Domžale

 

Povzetek

Avtor prcdstavlja položaj in možne smeri razvoja semiperifernih občin v ljubljanski regiji na primeru občine Domžale. Navaja ključne razvojne probleme občine, katerih del izhaja tudi iz strukturnih sprememb v Ljubljani in ljubljanski regiji, in nato njene potenciale. Izmed elementov, ki naj bi jih vsebovala razvojna strategija občine, podrobneje obravnava oblikovanje globalnih razvojnih ciljev in globalno socialno organizacijo.

 

 

 

 
Copyright 2021 by UIRS
Back To Top