Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 0, št. 15, april 1991 : 9-16

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jože DEKLEVA


 

Naslov članka

Izhodišča za nacionalno strategijo regionalnega razvoja

 

Povzetek

Strategija regionalnega razvoja teži k enakomernejšemu razvoju regionalnih središč. Z dvostopnejsko organiziranostjo bo cilj skladnejšega razvoja lažje dosegati. Na regionalni razvoj odločujoče vpliva tehnološka revolūcija v proizvodnji in porabi. Pričakujemo, da se bodo v prehodnem obdobju gospodarstva v večjih središčih hitreje prilagodila novim razmeram, kar bo lahko vsaj začasno ogrozilo možnosti policentričncga razvoja.

 

 

 

 
Copyright 2021 by UIRS
Back To Top