Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 17, št. 1–2, december 2006 : 148–152

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2006-17-01-02-019

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Katarina Ostruh

Mestna občina Velenje, Urad za okolje in prostor, Velenje, Slovenija
katarina.ostruh@gmail.com

 

Naslov članka

Predlog zasnove kolesarskega omrežja v mestu Velenje

 

Povzetek

Prispevek opisuje izdelavo zasnove kolesarskega omrežja v mestu Velenje. Namen je bil izdelati predlog varnega, sklenjenega in učinkovitega omrežja z dobro dostopnostjo do vseh dejavnosti. Omogočilo naj bi vsakodnevno kolesarjenje, prevoz na delo, v šolo, na območja rekreacije. Analiza zdajšnjih povezav je pokazala številne pomanjkljivosti. Omrežje je nesklenjeno in zato nevarno ter omogoča slabo dostopnost do dejavnosti. Ob rezultatih analize in ob upoštevanju izbranih kazalcev smo podali predlog dopolnitev.

 

Ključne besede

kolesarsko omrežje, mesto Velenje, urbanistično planiranje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top