Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 17, št. 1–2, december 2006 : 139–147

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2006-17-01-02-018

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Lojze Gosar

Celota – Zavod za razvoj, Lukovica pri Brezovici, Slovenija
lojze.gosar@siol.net

Gordana Memišević

Sarajevo Canton Planning Institute, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
goga@zavodzpr-sa.ba

Sabina Mujkić

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
sabina.mujkic@uirs.si

 

Naslov članka

Metodologija izdelave demografskih analiz in projekcij v izrednih razmerah – primer Kantona Sarajevo

 

Povzetek

V članku so predstavljeni metodološki problemi in možne rešitve za izdelavo demografskih analiz in projekcij v izrednih razmerah. Take okoliščine zahtevajo sistematičen pristop, ki se ne omeji samo na klasične demografske analize, ampak zahteva širšo presojo. Metodologija je preizkušena pri izdelavi študije Demografija i sistem naselja za potrebe izrade prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003 do 2023 godine. V prvem delu so predvsem ugotavljali demografske smernice in stanje, v drugem pa opredelili variantne parametre, ki so namenjeni pripravi projekcij prebivalstva za potrebe usmerjanja razvoja. Prav v tem je metodološka novost izdelave projekcij. Projekcije se tesno navezujejo na problematiko razvoja v prostoru in preobrazbe demografske in socialne strukture prebivalstva. Metodologija, ki smo jo uporabili v študiji, se razlikuje od običajnih metod izdelave projekcij prebivalstva. Prav v tem vidimo njihovo praktično uporabnost. Ker so se demografske razmere med vojno bistveno spremenile v vsej BiH, ne moremo delati niti ocene bodočega demografskega razvoja v Kantonu Sarajevo, ne da bi upoštevali politiko uvajanja skladnega razvoja v vsej državi. Torej bi bilo treba narediti podobne analize tudi za druga območja BiH, s čimer bi uporabljene hipoteze za Kanton Sarajevo samo utrdile pomen.

 

Ključne besede

demografija, analitične projekcije prebivalstva, metodologija izdelave projekcij, regionalni razvoj, prostorsko planiranje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP: 0,357 (Quartile: Q2)
CiteScore: 0,44

Copyright 2020 by UIRS
Back To Top