Search
sl-SIen-GB

Urbani izziv Leto 15, št. 2, december 2004 : 50–57

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-02-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Velimir ŠEĆEROV

University of Belgrade, Faculty of Geography, Institute for Spatial Planning, Beograd, Srbija in Črna gora
app2000@EUnet.yu

 

Naslov članka

Donava kot dejavnik integracije Srbije in Evrope

 

Povzetek

V Evropi je Donava danes prvorazredno naravno in integracijsko merilo. Zaradi tega je predmet posebne skrbi in tema številnih načrtov, študij ter analiz. Prek nje Srbija vidi svojo priložnost za vključevanje v sodobne evropske tokove. Prvi korak je čezmejno sodelovanje s sosednjimi regijami podonavskih držav. Integralno planiranje in skupne aktivnosti ter razvoj in zaščita Podonavja so osnova tega sodelovanja, ki bi moralo sčasoma prerasti v transregionalno in transdržavno sodelovanje ter pripeljati do integralnih planov prostorskega razvoja vsega toka. Glede na dejstvo, da precejšnji del Donave teče skozi Srbijo (588 km), je povsem logično njeno popolno vključevanje v vse razvojne procese, ki vodijo k napredku vsega državnega prostora ob uporabi evropskih izkušenj ter lastne pozitivne prakse.

 

Ključne besede

Podonavje, čezmejno sodelovanje, integralni razvoj, prostorsko planiranje

 

 

 

 
Copyright 2021 by UIRS
Back To Top